حلقه های سوراخ دار

طیف گسترده ای از حلقه های سوراخ دار و کپسول
حلقه های سوراخ دار

واحدهای روتاری

راه حل های آب بندی برای هر صنعت و برنامه
واحد های روتاری

راه حل های سفارشی

راه حل های سفارشی برای دیدار با شرایط دقیق پروژه شما

اخبار

شغل

2018-06-28-sl
2018-04-10-sl
home_careers
روتاری توسط ستاره تریبون به عنوان محل کار برتر مینه سوتا شناخته شده استbenisiarts.com/rotaryjoint برای اطلاعات بیشتر.
NEWS 2018-06-29
MegaBots و تیم روتاری برای ساخت روبات های مبارز غول پیکر
NEWS 2018-06-29
روتاری موجب افزایش انرژی باد در دریای خزر برای بزرگترین توربین های جهان می شود